Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O szkole

Czcionka:

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

    W 1947 r. we wsi Wyzwoliny (dzisiejszy Otłowiec) została otwarta czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieściła się w starym budynku dzisiejszej szkoły, były tam 3 izby lekcyjne i mieszkanie nauczyciela. Pierwszym nauczycielem został pan Alfred Milewski, a naukę podjęło 54 uczniów. W roku szkolnym 1949/50 nastąpiła reorganizacja i powstało 5 klas. Pracowało wówczas dwóch nauczycieli. Karol Czyż był zarazem kierownikiem. Od roku szkolnego 1950/51 nastąpiła zmiana na tym stanowisku, objęła je Krystyna Świątkowska, a w następnym roku placówka stała się szkołą siedmioklasową.
   Od 1953 r. kierownictwo w szkole objął Julian Gerlach, który funkcję tę pełnił do stycznia 1963 r. W tym czasie zwiększyła się liczba uczniów jak i zatrudnionych nauczycieli. Następnym kierownikiem szkoły Jan Płoskoński, a w roku szkolnym 1963/64 – Stanisław Stasiak. W roku szkolnym 1964/65 kierownikiem został Kazimierz Przyborowski.

19 sierpnia 1976 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Teresa Piwowarek. W tym samym roku przy szkole powstała grupa sześciolatków.
W marcu 1980 r. pracę w szkole rozpoczął Mariusz Schaefer, dzięki któremu szkoła zaczęła odnosić pierwsze sukcesy w tenisie stołowym. Dnia 3 grudnia 1991 r. w szkole wybuchł pożar, który zniszczył część dachu i ścianę frontową. We wrześniu 1992 r. funkcję dyrektora objęła mgr inż. Jadwiga Bratek.