Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty od 18 maja 2020

Utworzono dnia 21.05.2020

Szanowni Państwo

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

czytaj dalej na temat: Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty od 18 maja 2020

Zdalna wywiadówka

Utworzono dnia 21.05.2020

Uwaga!

Konsultacje telefoniczne / wywiadówka telefoniczna dostępna

pod telefonem wychowawców i nauczycieli

27 i 28 maja (środa, czwartek) w godzinach: 15.30 -18.00.

czytaj dalej na temat: Zdalna wywiadówka

Uwaga!

Utworzono dnia 21.05.2020

Od 21 maja plan lekcji znajduje się

w bocznej zakładce pt.: "Aktualizowany PLAN lekcji".

Patrz uważnie.

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Procedura funkcjonowania Biblioteki.

Utworzono dnia 25.05.2020

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Szkolnej w trakcie epidemii COVID-19
dla uczniów i rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnejw trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników Biblioteki, tj. uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Dyżur Biblioteki dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

czytaj dalej na temat: Procedura funkcjonowania Biblioteki.

Procedura COVID - konsultacje.

Utworzono dnia 25.05.2020

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Otłowcu w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na konsultacje).
 3. W przypadku podejrzenia, że uczeń  jest chory, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu.
 4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na konsultacje wyłącznie uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły uczniów, jeżeli w domu ktośprzebywa na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje.
 5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 6.  Dyrektor wyznacza pracownika, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnić się, że uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu społecznego 2 m.
 7. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły wraz z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem szkolnej strony internetowej   www.spotlowiec.szkolna.net i wiadomości SMS do rodziców.
czytaj dalej na temat: Procedura COVID - konsultacje.

Informacje dla uczniów klasy ósmej i rodziców.

Utworzono dnia 29.05.2020

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ I RODZICÓW

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

czytaj dalej na temat: Informacje dla uczniów klasy ósmej i rodziców.

Zakończenie roku szkolnego

Utworzono dnia 21.06.2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektorszkoły informuje, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r. dla:

oddziału przedszkolnego i  klas I- III o godz. 9.00

dla klas IV- VIII o godz. 10.00

W tym dniu nie będzie jechał autobus szkolny.

W przypadku nieobecności świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniach: 29.06-03.07.2020 r. w godz. 9.00- 13.00

Zapraszamyuczniów z rodzicami. Przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości, zabraniu maseczek i stosowania się do zaleceń wychowawców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otłowcu z wychowawcami.

 

czytaj dalej na temat: Zakończenie roku szkolnego

Podziękowania

Utworzono dnia 25.06.2020


Szanowni Państwo!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Trzeba przyznać, że nie był to typowy rok szkolny w żadnej szkole, również w naszej… Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 była dla nas wszystkich bardzo ciężka i należało szybko podjąć właściwe działania, żeby przystosować szkołę do nowych warunków nauczania   i ogólnego funkcjonowania. Nie było to łatwe zadanie, ale zdecydowanie można stwierdzić, że udało się! Mogliśmy liczyć na pomoc  ze strony Rady Rodziców, sponsorów, rodziców, nauczycieli, i innych ważnych osób, które od początku roku wspierały szkołę.

Niestety nie możemy podziękować Państwu osobiście, w związku z tym chcielibyśmy zrobić to w jakże popularnej ostatnio formie zdalnej.

Chcielibyśmy podziękować za wyjątkowe zaangażowanie całej Radzie Rodziców, w szczególności: p. Emilii Szkodzińskiej, p. Agnieszce Rogalskiej,
p. Elżbiecie Czajkowskiej, p. Ewie Zduniak oraz p. Barbarze Gretkowskiej.

Za ogromne wsparcie dziękujemy również naszym sponsorom: 
p. Wioleta i Przemysław Jurczyk, p. Agnieszka i Marcin Rogalscy,
Usługi Budowlane- Bartosz i Patrycja Knyszyńscy, Duet-Joanna Zabroń, Czaruś- sklep spożywczo-przemysłowy Adam Jabłoński, Jarosław Kamola,
Jar-went Jarosław Nakonieczny, Anna i Sylwester Radziwiłł, Piekarnia MiK Hermaszewscy w Gardei, Angelika Rusznica. 

Bardzo dziękujemy wszystkim „przyjaciołom” szkoły, życzymy wspaniałych wakacji i mamy nadzieję na dalszą współpracę! Do zobaczenia!

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Zaremba

oraz grono pedagogiczne

czytaj dalej na temat: Podziękowania

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące nauczania na odległość.

Utworzono dnia 26.03.2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r.  w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID- 19 dnia 25 marca 2020 r. szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w procesie kształcenia na odległość.

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące nauczania na odległość.

WAŻNA INFORMACJA

Utworzono dnia 03.05.2020

Do odwołania obowiązuje stary plan lekcji.

Klasy I - III rozpoczynają zajęcia od godziny 9.00

klasy IV - VIII rozpoczynają zajęcia od godziny 8.00

Dyrektor szkoły

czytaj dalej na temat: WAŻNA INFORMACJA

DYPLOM

Utworzono dnia 14.11.2015, 15:38

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 11

W poprzednim tygodniu: 32

W tym miesiącu: 85

W poprzednim miesiącu: 267

Wszystkich: 16005