Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wypożyczenie sprzętu do nauki zdalnej

Utworzono dnia 21.05.2020
Czcionka:

R E G U L A M I N

 wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

1. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu udostępnia do bezpłatnego użytkowania uczniom sprzęt komputerowy pozyskany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".

2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie posiadający własnego sprzętu komputerowego, pochodzący z rodziny wielodzietnej, którego rodzice/opiekunowie prawni mają niskie dochody .

3. Możliwością wypożyczenia objęte są tablety o następujących parametrach: Lenovo TAB 2 A7; wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz i kabel) oraz laptopy Acer. Szkoła nie zapewnia dostępu do Internetu.

4. Potrzebę użyczenia sprzętu komputerowego  należy zgłosić dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy w formie telefonicznej lub pisemnej.

5. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica /prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), za zgodą dyrektora szkoły na okres nauki zdalnej obowiązującej z powodu pandemii koronawirusa.

 6. Po uzyskaniu zgody, sprzęt komputerowy wydawany jest rodzicowi/ prawnemu opiekunowi, a fakt ten odnotowywany zostaje w stosownej dokumentacji.

 7. Rodzic/ opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu sprzętu komputerowego w stanie takim, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia.

 8. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany przez użytkownika wyłącznie do celów edukacyjnych (np. praca na platformie edukacyjnej, wykonanie pracy domowej, projektu, prezentacji itp.)

9. Na każdym wypożyczonym sprzęcie komputerowym zainstalowany został program monitorujący treści (strony www oraz aplikacje uruchamiane na komputerze).

 10. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu komputerowego przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic/opiekun prawny i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu lub wymiany na nowy.

11. Biorący, który zgubił, zniszczył, bądź uszkodził wypożyczony sprzęt komputerowy zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

12. W przypadku kradzieży sprzętu komputerowego, który został wypożyczony,  rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym szkołę.

 13. Sprzęt komputerowy objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do zgłoszenia na bieżąco, na piśmie informacji o zaistniałych problemach w działaniu sprzętu.

 14. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych sprzętu, rodzic/ opiekun prawny ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

15. Zwrot sprzętu komputerowego  następuje najpóźniej dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego, tj. 24.06.2020r.

 16. Zabrania się: - instalowania na sprzęcie własnego oprogramowania; - usuwania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w dniu wypożyczenia; - zmian w konfiguracji urządzenia; - korzystania z urządzenia w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.

 17. W przypadku niedotrzymania przez rodziców/prawnych opiekunów terminu zwrotu sprzętu komputerowego do szkoły lub nienależytego wykonania obowiązków, użytkownik może, decyzją dyrektora szkoły, utracić prawo do wypożyczenia sprzętu.

18. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma dyrektor szkoły.

19. Rodzic/ opiekun prawny ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

20. Dyrektor szkoły osobnym, pisemnym upoważnieniem wyznacza osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury wypożyczania sprzętu.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest także na stronie internetowej szkoły.

 

Otłowiec, 15.05.2020r.                                                                           Dyrektor Szkoły

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o użyczenie sprzętu komputerowego

Utworzono dnia 21.05.2020, 22:09

UMOWA użyczenia sprzętu komputerowego

Utworzono dnia 21.05.2020, 22:09

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 408

W tym miesiącu: 1413

W poprzednim miesiącu: 634

Wszystkich: 11954