Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Praca zdalna

Utworzono dnia 07.11.2020
Czcionka:

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej na ZOOM platformie edukacyjnej online

w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu

 

Na podstawie §1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. (DU 2020 poz.439) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły zarządza:

 

Uczniowie i rodzice:                                                                                                                                                                                                                       

1. Godziny zajęć online odbywają się wg planu lekcji danej klasy.

2. Zajęcia lekcyjne oraz komunikacja uczniów, rodziców i nauczycieli będzie odbywała się zdalnie przy      wykorzystaniu aplikacji Zoom oraz dziennika Librus.

3.  Wszyscy uczniowie – członkowie platformy pracują wyłącznie w utworzonych przez nauczycieli zespołach.

4. Uczniowie nie mogą zakładać prywatnych zespołów na Zoom. Platforma służy wyłącznie do celów edukacyjnych.

5.   Lekcję online zawsze rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie do niej dołączają po zaproszeniu przez nauczyciela.

6.   Uczeń przedstawia się podczas rozpoczynania odpowiedzi.

7.   Avatar ucznia na Zoom może zawierać wyłącznie inicjały, neutralny obrazek lub zdjęcie twarzy ucznia (jak legitymacyjne).

8.   Osoba, która udziela odpowiedzi, ma włączony mikrofon, pozostałe mikrofony są wyłączone.

9.  W czasie zawieszenia zajęć w szkole lekcja może trwać 35-45 minut, z czego praca online trwa do 40 min., pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną ucznia. Nauczyciel w tym czasie jest dostępny w trybie online.

10.  Po każdej jednostce lekcyjnej uczeń i nauczyciel ma prawo do przerwy ustalonej zgodnie z harmonogramem przerw międzylekcyjnych.

11.  Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w zajęciach online.

12.  Prace uczniów przesyłane są przez dziennik Librus lub w aplikacji ustalonej z nauczycielem przedmiotu.

 

Nauczyciel w ramach pracy zdalnej:

 

 1. Prowadzi lekcje z uczniami na platformie Zoom.
 2. Prowadzi różne formy monitorowania postępów uczniów oraz sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnie z WSO.
 3. Monitoruje frekwencję uczniów.
 4. Regularnie wpisuje oceny i wypełnia niezbędną dokumentację w e- dzienniku.
 5. Prowadzi konsultacje z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem przez e- dziennik Librus.
 6. Kontroluje aktywność uczniów na platformie. 

 

 

Etykieta pracy zdalnej:

 

 1. Podczas rozmowy prowadzonej z wykorzystaniem kamery należy być w odpowiednim stroju.
 1. Podczas zajęć nie należy spożywać posiłków.
 1. Lekcji nie wolno nagrywać bez zgody osób w niej uczestniczących.
 1. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.
 1. Nie wolno wrzucać linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.
 1. Udostępnianie pulpitu może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.
 1. Należy stosować się do zasad ustalonych w danej grupie.
 1. Wszystkie wiadomości powinny być przemyślane, kulturalne i nikogo nie mogą obrażać.
 1. Zabronione jest wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste innych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 20

W poprzednim tygodniu: 62

W tym miesiącu: 20

W poprzednim miesiącu: 278

Wszystkich: 15320