Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

NARODOWE CZYTANIE 2020.

Utworzono dnia 12.10.2020

Szkolne i Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za nami pierwszy miesiąc stacjonarnej nauki. Na lekcjach języka polskiego staraliśmy się w tym czasie włączyć w różnorodne akcje o zasięgu krajowym czy nawet międzynarodowym. Piątego września odbyła się dziewiąta już edycja Narodowego Czytania. W tym roku zwrócono uwagę na dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego –  doskonale znany starszym klasom naszej szkoły. 

Narodowe Czytanie to społeczna kampania promująca czytelnictwo. Organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku cała Polska czytała dzieła Aleksandra Fredry, następnie Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie od lektury Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz Antologii Niepodległości.

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku. Powstał na emigracji. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

 

            Uczniowie klasy piątej i szóstej w ramach włączenia się do akcji zostali zaznajomieni z formą dramatu, przypomnieli sylwetkę oraz twórczość Juliusza Słowackiego, a także próbowali swych sił deklamatorskich. Klasy: siódma i ósma podeszły do akcji zadaniowo. Konkurs na piękne czytanie uczniów z podziałem na role uzupełniały ćwiczenia z lekturą – interaktywne i przedegzaminacyjne z repetytorium, bo Balladyna  to dodatkowo lektura obowiązkowa na egzaminie klas ósmych. Narodowe Czytanie w tym roku było więc swego rodzaju sprawdzianem wiedzy i umiejętności na temat tego wielkiego dzieła.

 

Tekst: Małgorzata Klain

 

czytaj dalej na temat: NARODOWE CZYTANIE 2020.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Utworzono dnia 31.08.2020

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu od 1 września 2020 roku i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

  1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS- co V – 2 i określenie działań prewencyjnych w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa

 

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Utworzono dnia 31.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 w Szkole Podstawowej w Otłowcu

Odbędzie się 1.09.2020 roku o godzinie 9.00

Rozkład dowozu:

Czachówek - godzina 8.19

Otłówko - godzina 8.21

Otłowiec - godzina 8.23

Karolewo - godzina 8.26

Osadniki - godzina 8.30

Otłowiec / szkoła - godzina 8.32

Odjazd - godzina 9.30 - 9.40

Spotkania z  wychowawcami:

Oddział przedszkolny - p. Anna Rogowska - sala nr 5.

Klasa I - p. Marta Schaefer 

Klasa II - p. Magdalena Arendt - sala nr 6.

Klasa III - p. Katarzyna Sipa - sala nr 14.

Klasa IV - Jolanta Bala - sala nr 11.

Klasa V - p. Mariusz Schaefer - sala nr 12.

Klasa VI - p. Magdalena Klain - sala nr 4.

Klasa VII - p. Aleksandra Milanowska - sala nr 2.

Klasa VIII - p. Małogorzata Zaremba - sala nr 3.

Obowiązują uczniów maseczki. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły, zachowują odległość w przestrzeni publicznej 1,5 metra.

czytaj dalej na temat: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Informacja dla klas I - VII.

Utworzono dnia 15.06.2020

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku odbędą się egzaminy klasy ósmej.

Pozostałe klasy mają dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

czytaj dalej na temat: Informacja dla klas I - VII.

Informacja dla rodziców i absolwentów szkoły 2020

Utworzono dnia 30.07.2020

Drodzy Rodzice i absolwenci !

Dyrektor szkoły informuje, że wydawanie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31.07.2020r. od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021

- od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,

- od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

- do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

- do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceów 2020/2021 ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceów 2020 i innych szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

                                                                                                  

                                                                                                   Pozdrawiam Dyrektor Szkoły

czytaj dalej na temat: Informacja dla rodziców i absolwentów szkoły 2020

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otłowcu

Utworzono dnia 25.05.2020

Drodzy Rodzice

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji  od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

 Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otłowcu Zarządzeniem nr 10/2019/2020 z dnia 22.05.2020r.  wprowadza procedurę organizacji konsultacji dla uczniów, harmonogramu konsultacji, oraz procedurę korzystania z biblioteki szkolnej.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otłowcu

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Utworzono dnia 31.05.2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS IV- VIII

01.06.2020- 05.06.2020

 

 

Poniedziałek

01.06.2020r.

Wtorek

02.06.2020r.

Środa

03.06.2020r

Czwartek

04.06.2020r

Piątek

05.06.2020r

14:00-

15:00

Matematyka
kl. 4/5

Matematyka
kl. 8

J. polski
kl. 4/5

J. angielski
kl. 6/7

Fizyka
kl.7/8

Historia
kl. 6/7

Przyroda/Biologia
kl. 4/5

Historia
kl. 8

J. polski
kl. 8

J. rosyjski
kl. 7/8

15:00- 16:00

Matematyka
kl. 6/7

Biologia
kl.6/7

J. polski
kl. 6/7

J. angielski
kl. 8

 

Historia
kl. 4/5

Geografia
kl. 7/8

J. angielski
kl. 4/5

Chemia
kl.7/8

 

 

INFORMACJA

Konsultacje z j. polskiego zostały przełożone z czwartku na piątek, a z j. rosyjskiego na czwartek. Konsultacje z matematyki z klasą 8 będą w piątek, a nie we wtorek, o tej samej porze, czyli 14 - 15, ze względu na konkurs matematyczny. Jeśli Państwo potrzebują konsultacje innych nauczycieli. Proszę to zgłaszać wychowawcom klas.

czytaj dalej na temat: HARMONOGRAM KONSULTACJI

Zdalne nauczanieprzedłużone do wakacji

Utworzono dnia 08.06.2020

Zdalne nauczanieprzedłużone do wakacji

Informuję, że decyzją MEN nauczanie zdalne przedłużonodo 26 czerwca 2020r., czyli do wakacji nie wrócimy na lekcje do szkoły. Uczniowie, którzy będą chcieli spotkać się z nauczycielami przedmiotów proszeni są o umawianie się na konsultacje za pośrednictwem wychowawcy. 
 Konsultacje z biologii i przyrody środa tj. 10.06.2020r. godz. 14.00- 15.00

Pozdrawiam dyrektor szkoły

Małgorzata Zaremba

Poniżej link do pisma MEN w sprawie kształcenia na odległość:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca 

czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanieprzedłużone do wakacji

Zwrot podręczników i książek.

Utworzono dnia 10.06.2020

UWAGA!!!

W dniu 18.06 (czwartek) uczniowie z klasy VIII przychodząc na egzamin zobowiązani są oddać wszystkie podręczniki oraz książki wypożyczone
z biblioteki.

W dniu 19.06 (piątek) podręczniki oraz inne wypożyczone książki zwracają klasy:

  • I - III (godz. 10:00-11:00- książki zwracają rodzice!!!)
  • IV, V (godz. 11:00-12:00)
  • VI (godz. 12:00-13:00)
  • VII (godz. 13:00-14:00)

Przed wejściem do szkoły proszę o dezynfekcję rąk oraz o zachowanie bezpiecznej odległości.

OBOWIĄZKOWO należy mieć założoną maseczkę, zakryte usta i nos oraz rękawiczki.

czytaj dalej na temat: Zwrot podręczników i książek.

DYPLOM

Utworzono dnia 14.11.2015, 15:38

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 19

W poprzednim tygodniu: 38

W tym miesiącu: 157

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 19587